Radiomainonta on monipuolinen


Radiomainonnalla on monta muotoa tänä päivänä. Mainostaja voi mainostaa niin spottimainonnalla kuin olla mukana ohjelmayhteistyössä,
promootioissa tai tapahtumissa.


Spottimainonta

Käytetyin ja useimmiten tehokkain mainonnan muoto Iskelmä Rovaniemessä on normaali spottimainonta. Spottimainonnan etuina ovat yksinkertaisuus ja toistojen määrä.

Yhden mainoskerran hinta Iskelmä Rovaniemessä arkisin klo 6-21 välillä on keskimäärin bruttona 12,25 euroa. Koko kampanjan bruttohinta on siten helppo arvioida, esim. 80 toistoa maksaa 900 euroa. Kaikki kampanjat kuitenkin räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Hinnoista kannattaa usein kysyä mediamyyjiltämme.


Ohjelmayhteistyöt, promootiot, sponsoroinnit ja tapahtumat

Yhä suositummaksi ovat tulleet myös muut radiomainonnan muodot eli esim. paikallissään sponsorointi tai kuuntelijakilpailujen järjestäminen. Muita suosittuja kohteita ovat erilaisten tapahtumien ympärille rakennetut kampanjaratkaisut. 

Pääperiaate mainostamisessa on se, että noin 30 % Rovaniemen asukkaista kuuntelee Iskelmä Rovaniemeä viikoittain ja meillä yrittäjillä on oiva mahdollisuus kertoa asioistamme heille. Olemme aivan vakuuttuneita, että löydämme keinon ja myös sopivan hinnan yhteisen mission toteuttamiseksi.